Thông tin vé du lịch

Thông tin vé du lịch

Thay vì mua từng vé vào cổng ở từng địa điểm tham quan,
sẽ tiết kiệm hơn nếu bạn sử dụng vé ưu đãi này,
lại có thể thoả thích ra vào cổng tự do ở tất cả các địa điểm đặc biệt tại Enoshima.

  • ※ ○ vào cổng miễn phí trước 17h
  • ※ Thời gian Vườn Samuel Cocking có tổ chức sự kiện, nếu mua vé “+Night” sẽ tiết kiệm được nhiều hơn ( Vé thông thường: người lớn 500, tiểu học 250)
  • ※ Thời gian Vườn Samuel Cocking không tổ chức sự kiện, vào cổng miễn phí.
  • ※ Hãy lưu ý thời gian mở cửa của Thuỷ cung Shin Enoshima và Hang động Iwaya.
  • ※ Đối với việc mua và sử dụng vé điện tử, phải có điện thoại thông minh.
  • asoview https://www.asoview.com/
  • Emot https://www.emot.jp/service/