Thông tin vé du lịch

Thông tin vé du lịch

Thay vì mua từng vé vào cổng ở từng địa điểm tham quan,
sẽ tiết kiệm hơn nếu bạn sử dụng vé ưu đãi này,
lại có thể thoả thích ra vào cổng tự do ở tất cả các địa điểm đặc biệt tại Enoshima.