Ẩm thực địa phương

Enoshima có nhiều món ăn sử dụng hải sản tươi sống.
Ngoài ra còn có nhiều cửa hàng đồ ngọt như manju, bánh bao và thạch đậu ngọt.
Enoshima có nhiều cửa hàng lâu đời đã hoạt động hơn 100 năm.