Thông tin nhà nghỉ tại khu vực Enoshima

  • Foreign languages spoken

  • Close to the station

  • Close to convenience store or supermarket

  • Large public bath

  • LAN connection

  • Wi-Fi

  • Lone travelers also welcome

Iwamotoro

Iwamotoro

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets Large public bath Wi-Fi Some Areas
Địa chỉ nhà:
2-2-7 Enoshima, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-26-4121
Truy cập:
13-minute walk from Katase-Enoshima Station (Odakyu Enoshima Line)
Ebisu-ya

Ebisu-ya

Trang web
English Large public bath Wi-Fi Some Areas
Địa chỉ nhà:
1-4-16 Enoshima, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-22-4105
Truy cập:
12-minute walk from Katase-Enoshima Station (Odakyu Enoshima Line)
Kinokuniya Ryokan

Kinokuniya Ryokan

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets Lone travelers also welcome
Địa chỉ nhà:
1-13-16 Katase-Kaigan, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-22-4247
Truy cập:
2-minute walk from Katase-Enoshima Station (Odakyu Enoshima Line)
Hotel Saika

Hotel Saika

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets LAN connection
Địa chỉ nhà:
1-11-22 Katase-Kaigan, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-22-4246
Truy cập:
6-minute walk from Katase-Enoshima Station (Odakyu Enoshima Line)
Hotel Shiosai

Hotel Shiosai

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets LAN connection Large public bath Lone travelers also welcome Wi-Fi Some Areas
Địa chỉ nhà:
1-7-3 Katase-Kaigan, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-22-4241
Truy cập:
6-minute walk from Katase-Enoshima Station (Odakyu Enoshima Line)
Breath Hotel

Breath Hotel

Trang web
Convenience stores and supermarkets English LAN connection Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
1-7-11 Kugenuma-Kaigan, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-47-7722
Truy cập:
15-minute walk from Kugenuma-Kaigan Station (Odakyu Enoshima Line)
Kishu Railway Katase Enoshima Hotel

Kishu Railway Katase Enoshima Hotel

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets Wi-Fi Some Areas
Địa chỉ nhà:
1-13-18 Katase-Kaigan, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-22-8481
Truy cập:
2-minute walk from Katase-Enoshima Station (Odakyu Enoshima Line)
Ghi chú::

Tất cả văn bản, hình ảnh, minh họa, hình ảnh và đồ họa khác được đăng trên trang web này là tài sản có bản quyền của Hiệp hội Du lịch Thành phố Fujisawa. Sử dụng mà không có sự cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu sẽ bị cấm theo luật.

Xin lưu ý rằng các trang web được liên kết từ trang web này không nhất thiết phải bằng tiếng Anh.