Thông tin khác

Hướng dẫn tình nguyện viên đa ngôn ngữ

Dịch vụ hướng dẫn bằng ngoại ngữ được cung cấp tại các cơ sở sau. Chúng tôi cũng có các tập hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ, vì vậy vui lòng hãy đến với chúng tôi để nhận lấy.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu dưới đây.

Cửa hàng miễn thuế ở Fujisawa

Department Stores

Cửa hàng bách hóa Odakyu Fujisawa

21-1, Minami Fujisawa, Fujisawa City, Kanagawa

Bản đồ

Cửa hàng Bic Camera Fujisawa

559, Fujisawa, Fujisawa City, Kanagawa

Bản đồ

Cửa hàng Ito-Yokado Fujisawa

1-10-1, Kugenumaishigami, Fujisawa City, Kanagawa

Bản đồ

Cửa hàng Mr. Max Shonan Fujisawa (áp dụng 1 số shop)

4-3-5, Tsujidoshinmachi, Fujisawa City, Kanagawa

Bản đồ

Fujisawa OPA (một số cửa hàng)

22-3, Minami Fujisawa, Fujisawa City, Kanagawa

Bản đồ

Terrace Mall Shonan (áp dụng 1 số shop)

3-1, Tsujidokandai 1-Chome, Fujisawa, Kanagawa

Bản đồ

Drugstores

Sundrug cửa nam ga Fujisawa

1-7-5, 1F Mesena Building, Kugenumaishigami, Fujisawa City, Kanagawa

Bản đồ

Power Drug Ones (vị trí phía trước ga Fujisawa)

3-12, Clio Fujisawa Ekimae, Minami Fujisawa, Fujisawa City, Kanagawa

Bản đồ