ข้อมูลอื่นๆ

ไกด์อาสาสมัครภาษาต่างประเทศ

ให้บริการไกด์ภาษาต่างประเทศตามพื้นที่ดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ยังมีแผ่นพับหลายภาษาเตรียมไว้ให้บริการ กรุณาแวะชมได้ตามอัธยาศัย กรุณาคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อไปยังหน้าแบบฟอร์มสอบถามรายละเอียด

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเมืองฟุจิซาวะ

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเมืองฟุจิซาวะ

การเดินทาง:
เดินเพียง 1 นาทีจากสถานีคาตาเสะเอโนะชิมะ สายรถไฟโอดะคิว เดินเพียง 7 นาทีจากสถานีโนะชิมะ สายรถไฟฟ้าเอโนะชิมะ เดินเพียง 8 นาทีจากสถานีโชนันโนะชิมะ โชนันโมโนเรล
เวลาทำการ:
8:30 - 17:00 น.
เชื่อมต่อ Wi-Fi:
FUJISAWA-FREE-WIFI
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวคาตาเสะเอโนะชิมะ

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวคาตาเสะเอโนะชิมะ

การเดินทาง:
เดินเพียง 1 นาทีจากสถานีคาตาเสะเอโนะชิมะ สายรถไฟโอดะคิว เดินเพียง 5 นาทีจากสถานีโนะชิมะ สายรถไฟฟ้าเอะโนะเด็น เดินเพียง 6 นาทีจากสถานีโชนันโนะชิมะ โชนันโมโนเรล
เวลาทำการ:
8:30-17:00 น.
เชื่อมต่อ Wi-Fi:
FUJISAWA-FREE-WIFI
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเอโนะชิมะ

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเอโนะชิมะ

การเดินทาง:
เดินเพียง 12 นาทีจากสถานีคาตาเสะเอโนะชิมะ สายรถไฟโอดะคิว เดินเพียง 20 นาทีจากสถานีโนะชิมะ สายรถไฟฟ้าเอะโนะเด็น เดินเพียง 20 นาทีจากสถานีโชนันโนะชิมะ โชนันโมโนเรล
เวลาทำการ:
9:00-17:00 น.
เชื่อมต่อ Wi-Fi:
FUJISAWA-FREE-WIFI

ร้านค้าปลอดภาษี (duty free) ในเขตฟุจิซาวะ

ห้างสรรพสินค้า

ห้างสรรพสินค้าโอดะคิว สาขาฟุจิซาวะ

21-1, มินามิ ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ

แผนที่

บิ๊กคาเมร่า สาขาฟุจิซาวะ

559, ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ

แผนที่

อิโต้ โยไคโด สาขาฟุจิซาวะ

1-10-1, คุเงนุมะ อิชิงามิ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ

แผนที่

มิสเตอร์ แม็กซ์ สาขาโชนันฟุจิซาวะ (ร้านสาขาย่อย)

4-3-5, ทสึจิโดชินโจว, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ

แผนที่

ฟุจิซาวะโอปะ (ร้านสาขาย่อย)

22-3, ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ

แผนที่

เทราสุมอลล์ โชนัน (ร้านสาขาย่อย)

3-1, หมู่ 1, ทสึจิโดคันได, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ

แผนที่

Drugstores

ซันดรัก สาขาฟุจิซาวะทิศใต้

ชั้น 1 เมเซนะ บิลด์, 1-7-5, คุเงนุมะ อิชิงามิ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ

แผนที่

พาวเวอร์ ดรัก วันส์ สาขาฟุจิซาวะ เอกิมาเอะ

คลีโอ หน้าสถานีฟุจิซาวะ, 3-12, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ

แผนที่