ข้อมูลพาสสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อมูลพาสสำหรับนักท่องเที่ยว

สามารถใช้ได้กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดพิเศษในเอะโนะชิมะไม่จำกัดจำนวนครั้ง ราคาถูกกว่าซื้อแยกกัน