การเดินทาง

แผนที่เมืองฟุจิซาวะ

การเดินทาง

จากโตเกียว

จากใจกลางโตเกียวสามารถขึ้นรถไฟมายังสถานีฟุจิซาวะได้ 3 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้าโอดะคิวสายเอโนะชิมะ, JR สายอุเอโนะโตเกียว, JR โชนันชินจูกุ จากสถานีชินจูกุ, ชิบุยะ, ชินากาวะ, โตเกียว, อุเอโนะ, โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรถไฟ ไม่ว่าจากสถานีไหนก็ใช้เวลาเพียงแค่ 1 ชั่วโมง

นอกจากนี้ยังมีรถไฟสายเอโนะชิมะ (เอโนะเดน) ที่เชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองฟุจิซาวะกับคามาคุระเอาไว้ที่ใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที เท่านั้น

จากสถานีโชนันไดและโยโกฮาม่า

จากสถานีโชนันไดที่ตั้งอยู่ทางเหนือ สามารถโดยรถไฟสายซางามิและรถไฟใต้ดินเทศบาลโยโกฮาม่า
การเดินทางมากจากโยโกฮาม่าก็สะดวกสะบาย เพราะมีรถไฟวิ่งตรงจากทั้งสถานีโยโกฮาม่า สถานีคันไน และสถานีซากุระกิโจ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 -40 นาที

การเดินทางจากสนามบินนาริตะ

การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ

เส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อ

บริษัทรถไฟญี่ปุ่นฝั่งตะวันออก (JR East)

 

รถไฟสายโอดะคิว (Odakyu)

 

รถไฟฟ้าเอโนะชิมะ เอโนะเดน (Enoden)

 

โชนันโมโนเรล (Shonan Monorail)