สมาคมภาพยนตร์โชนัน-ฟุจิซาวะ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสาธารณประโยชน์เมืองฟุจิซาวะได้ทำกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการกำกับภาพยนตร์โชนันฟุจิซาวะ
กิจกรรมนี้เป็นการเชื้อเชิญให้ภาพยนตร์, ละครโทรทัศน์, แอนิเมชั่น, รายการท่องเที่ยวมาถ่ายทำที่เมืองฟุจิซาวะ รวมถึงให้ความร่วมมือในการถ่ายทำ การให้สัมภาษณ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ภาพเมืองฟุจิซาวะได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการและอนุรักษ์ท้องถิ่นอีกด้วย

ไม่เพียงแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังมีการถ่ายทำรายการของต่างประเทศ เช่น ไต้หวันและสิงคโปร์อีกด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับภาพยนตร์โชนันฟุจิซาวะ

ผลงานการสนับสนุนการถ่ายทำ

Outrage Beyond

Taiyo to Umi no Kyoshitsu

252: Signal of Life

Hot Road

Yatterman

มาเลเซีย 8TV ทำข่าวเอโนะชิมะ