อาหารท้องถิ่น

เกาะเอโนะชิมะอุดมไปด้วยอาหารที่ทำจากอาหารทะเลสดใหม่
ทั้งยังมีของหวาน เช่น ขนมมันจู, ดังโงะ, โยกังอีกมากมาย
เกาะเอโนะชิมะมีร้านค้าเก่าแก่ที่เปิดทำการมานานกว่า 100 ปี
เชิญสัมผัสกับประวัติศาสตร์และลิ้มรสชาติหลากหลายตามอัธยาศัย