งานเทศกาลแต่ละฤดู

คาตาเสะเอโนะชิมะเป็นเมืองแห่งท้องทะเล
แต่นอกจากช่วงเล่นน้ำทะเลในฤดูร้อนแล้ว ที่นี่ก็ยังมีเทศกาลอื่นอีกมากมาย
โดยเฉพาะที่นี่ยังถูกเรียกว่า “อัญมณีแห่งโชนัน” อีกด้วย
นิทรรศการแสงสีแห่งเอโนะชิมะซึ่งจัดในฤดูหนาวก็งดงามอีกด้วย
ยังไม่กำหนดวันและเวลาการจัดงาน จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหน้านี้ต่อไป

ฤดูใบไม้ผลิ

 • 12-13 มีนาคม 2565

  เทศกาลใบไม้ผลิ โชนัน-เอโนะชิมะ

 • 11 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2565

  Enoshima Art Festival

 • 11 - 24 เมษายน 2022

  Mirror Bowler Enoshima

ฤดูร้อน

 • 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม

  เล่นน้ำทะเล

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม

  เทศกาลเท็งโนไซ

 • 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม

  เอโนะชิมะ ไมอามี บีช โชว์

 • 1 – 31 สิงหาคม

  ตะเกียงเอโนะชิมะ

ฤดูใบไม้ร่วง

 • ปลายเดือนกันยายน

  เทศกาลดอกฮิกังริมแม่น้ำโคอิเดะ

 • วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม(กิจกรรมนี้จะถูกยกเลิก)

  เทศกาลดอกไม้ไฟฟุจิซาวะ เอโนะชิมะ

 • 15 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2565

  งานประดับเทียนแห่งโชนัน (Shonan Candle)

ฤดูหนาว

 • 23 พฤศจิกายน 2565 -28 กุมภาพันธ์ 2566

  งานประดับไฟ อัญมณีแห่งโชนัน (Jewel of shonan)

 • 25 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565

  สมบัติฟูจิซาวะ

 • 7 - 31 มกราคม

  เทศกาลเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งเจ็ด ณ ฟุจิซาวะ

 • 22 มกราคม 2566

  งานวิ่งมาราธอน โชนัน-เมืองฟุจิซาวะ

 • 8 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน พ.ศ. 2565

  สมบัติแห่งเอโนะชิมะ (Enoshima Treasure)