1. นโยบายพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สาธารณประโยชน์นิติบุคคลสมาคมการท่องเที่ยวเมืองฟุจิซาวะเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา กรุณาใช้งานเว็บไซต์ของเราด้วยความวางใจ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลแอดเดรส ซึ่งสามารถเจาะจงถึงบุคคลได้นั้น เราจะดำเนินการโดยมี “ระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสาธารณประโยชน์นิติบุคคลสมาคมการท่องเที่ยวเมืองฟุจิซาวะ” เป็นนโยบายหลัก

2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ สามารถใช้งานได้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในบางหัวข้ออาจมีความจำเป็นต้องขอชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลแอดเดรสในแบบฟอร์มที่มีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวลงในเว็บไซต์นี้จะมีการนำมาเข้ารหัส SSL เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการเข้ารหัสลับของข้อมูลสื่อสารรวมถึงการยืนยันองค์กร

นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “คุกกี้” เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการได้อย่างง่ายดายมากขึ้น
“คุกกี้” เป็นเทคโนโลยีที่เว็บไซต์จะใช้เพื่อระบุคอมพิวเตอร์ของตัวบุคคล แต่จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

3. การใช้นำเสนอและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ไปใช้เพื่อตอบข้อสงสัยหรือการทำธุรกรรมต่างๆ เท่านั้น ไม่นับรวมกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากตัวบุคคลผู้ใช้งานหรืออยู่ใน “ระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของสาธารณประโยชน์นิติบุคคลสมาคมการท่องเที่ยวเมืองฟุจิซาวะ” เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด

4. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ทำการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้อย่างเข้มงวด และเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหายอยู่เสมอ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นแล้วจะถูกทำลายและลบทิ้งอย่างรวดเร็ว

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีการลงเนื้อหาดังกล่าวในเว็บไซต์นี้ และไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้งานเป็นการส่วนตัว

6. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาสอบถามผ่านแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ของเรา