Thông tin nhà nghỉ khu vực TP. Fujisawa

  • Foreign languages spoken

  • Close to the station

  • Close to convenience store or supermarket

  • Large public bath

  • LAN connection

  • Wi-Fi

  • Lone travelers also welcome

Around Fujisawa Station

8hotel Shonan Fujisawa

8hotel Shonan Fujisawa

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English LAN connection Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
1-5 Kugenumahanazawacho, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-54-0880
Truy cập:
3-minute walk from Fujisawa Station's South Exit.
Sotetsu Fresa Inn, Fujisawa Station South Exit

Sotetsu Fresa Inn, Fujisawa Station South Exit

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English LAN connection Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
22-17, Minami Fujisawa, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-99-0203
Truy cập:
2-minute walk from Fujisawa Station's South Exit
Hotel Hokke Club, Shonan Fujisawa

Hotel Hokke Club, Shonan Fujisawa

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English LAN connection Large public bath Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
1-6-1, Kugenumaishigami, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-27-6101
Truy cập:
5-minute walk from Fujisawa Station's South Exit
Shonan Crystal Hotel

Shonan Crystal Hotel

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English & Chinese LAN connection Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
14-1, Minami Fujisawa, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-28-2111
Truy cập:
5-minute walk from Fujisawa Station's South Exit
FUJISAWA HOTEL EN

FUJISAWA HOTEL EN

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English LAN connection Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
12-9, Minami Fujisawa, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-28-8000
Truy cập:
9-minute walk from Fujisawa Station's South Exit
Toyoko Inn Shonan Kamakura Fujisawa Station, North Exit

Toyoko Inn Shonan Kamakura Fujisawa Station, North Exit

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English & Chinese LAN connection Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
515-1, Fujisawa, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-53-1045
Truy cập:
4-minute walk from Fujisawa Station's North Exit
Hotel Wing International, Shonan Fujisawa

Hotel Wing International, Shonan Fujisawa

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English LAN connection Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
109-5, Fujisawa, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-55-1112
Truy cập:
2-minute walk from Fujisawa Station's North Exit
WATAYA INN

WATAYA INN

Trang web
Convenience stores and supermarkets English & Chinese LAN connection Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
1-3-13, Nishitomi, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-22-3828
Truy cập:
13-minute walk from Fujisawa Station's North Exit
Super Hotel Shonan Fujisawaeki Minamiguchi

Super Hotel Shonan Fujisawaeki Minamiguchi

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English LAN connection Large public bath Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
23-7, Minami Fujisawa, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-51-9000
Truy cập:
2-minute walk from Fujisawa Station's South Exit
Almont Inn Shonan-Fujisawa

Almont Inn Shonan-Fujisawa

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
110-4 Fujisawa, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-55-2441
Truy cập:
3-minute walk from Fujisawa Station's North Exit

Around Shonandai Station and Tsujido Station

Shonandai Daiichi Hotel Fujisawa Yokohama

Shonandai Daiichi Hotel Fujisawa Yokohama

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English LAN connection Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
2-3-10, Shonandai, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-45-7200
Truy cập:
1-minute walk from Shonandai Station's West Exit
Sotetsu Fresa Inn, Fujisawa Shonandai

Sotetsu Fresa Inn, Fujisawa Shonandai

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English LAN connection Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
2-12-6, Shonandai, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-41-2031
Truy cập:
2-minute walk from Shonandai Station's West Exit
Dai-Ichi Inn Shonan

Dai-Ichi Inn Shonan

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English & Chinese LAN connection Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
1-4-14, Tsujido, Fujisawa City, Kanagawa
ĐT.:
0466-36-4411
Truy cập:
4-minute walk from JR Tsujido Station's South Exit

Other Nearby Areas

Kamakura Prince Hotel

Kamakura Prince Hotel

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English & Chinese LAN connection Lone travelers also welcome Wi-Fi Some Areas
Địa chỉ nhà:
1-2-18, Shichirigahamahigashi, Kamakura City, Kanagawa
ĐT.:
0467-32-1111
Truy cập:
15 minutes by taxi from Kamakura Station, 20 minutes by taxi from Fujisawa Station, 8-minute walk from Shichirigahama Station (Enoden Line)
Kamakura Park Hotel

Kamakura Park Hotel

Trang web
Convenience stores and supermarkets English Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
33-6, Sakanoshita, Kamakura City, Kanagawa
ĐT.:
0467-25-5121
Truy cập:
13-minute walk Hase Station (Enoden Line), 10 minutes by taxi from Kamakura Station
Oiso Prince Hotel

Oiso Prince Hotel

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English LAN connection Large public bath Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
546, Kokufuhongo, Oiso, Naka District, Kanagawa
ĐT.:
0463-61-1111
Truy cập:
13 minutes by bus, or 7 minutes by taxi from JR Oiso Station
Kakiya Ryokan

Kakiya Ryokan

Trang web
Around the Station
Địa chỉ nhà:
3-20-11, Koshigoe, Kamakura City, Kanagawa
ĐT.:
0467-31-7112
Truy cập:
Akita-ya / Rintei

Akita-ya / Rintei

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets Lone travelers also welcome Wi-Fi Some Areas
Địa chỉ nhà:
2-10-30, Koshigoe, Kamakura City, Kanagawa
ĐT.:
0467-31-7825
Truy cập:
Hotel Mets Kamakura Ofuna

Hotel Mets Kamakura Ofuna

Trang web
Around the Station Convenience stores and supermarkets English & Chinese LAN connection Lone travelers also welcome Wi-Fi all rooms
Địa chỉ nhà:
1-2-1 Ofuna, Kamakura, Kanawaga Prefecture
ĐT.:
0467-40-1192
Truy cập:
3-minute walk from JR Ofuna Station Shonan Monorail Ofuna Station 2-minute walk
Ghi chú::

Tất cả văn bản, hình ảnh, minh họa, hình ảnh và đồ họa khác được đăng trên trang web này là tài sản có bản quyền của Hiệp hội Du lịch Thành phố Fujisawa. Sử dụng mà không có sự cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu sẽ bị cấm theo luật.

Xin lưu ý rằng các trang web được liên kết từ trang web này không nhất thiết phải bằng tiếng Anh.