ภายในเมืองมีการคมนาคม แหล่งช้อปปิ้งทันสมัย, โรงแรมสะดวกสบายมากมาย ทั้งยังมีย่านดาวน์ทาวน์ภายในเมือง รวมถึงไนท์บาร์รอบสถานีรถไฟฟุจิซาวะกับสถานีรถไฟโชนันไดอีกด้วย

  • ภาษาต่างประเทศ

  • ใกล้สถานีรถไฟ

  • ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต

  • บ่อออนเซ็นรวมขนาดใหญ่

  • เชื่อมต่อ LAN

  • Wi-Fi

  • ต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว

ที่พักใกล้สถานีรถไฟฟุจิซาวะ

8hotel โชนันฟุจิซาวะ

8hotel โชนันฟุจิซาวะ

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษ การเชื่อมต่อ LAN ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
1-5, คุเงนุมะ ฮานาซาวะโจว, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0466-54-0880
การเดินทาง:
ใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีจากประตูทิศใต้ของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย
โซเท็ตสึ เฟรซ่า สถานีฟุจิซาวะ ประตูทิศใต้

โซเท็ตสึ เฟรซ่า สถานีฟุจิซาวะ ประตูทิศใต้

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษ การเชื่อมต่อ LAN ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
22-17, มินามิ ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0466-99-0203
การเดินทาง:
ใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากประตูทิศใต้ของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย
โรงแรมฮกเกะคลับโชนัน-ฟุจิซาวะ

โรงแรมฮกเกะคลับโชนัน-ฟุจิซาวะ

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษ การเชื่อมต่อ LAN อ่างออนเซ็นนาดใหญ่ ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
1-6-1, คุเงนุมะ ไมชิงามิ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0466-27-6101
การเดินทาง:
ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากประตูทิศใต้ของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย
โชนันคริสตัล โฮเทล

โชนันคริสตัล โฮเทล

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษและจีน การเชื่อมต่อ LAN ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
14-1, ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0466-28-2111
การเดินทาง:
ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากประตูทิศใต้ของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย
ฟุจิซาวะโฮเทลEN

ฟุจิซาวะโฮเทลEN

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษ การเชื่อมต่อ LAN ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
12-9, มินามิ ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0466-28-8000
การเดินทาง:
ใช้เวลาเดินเพียง 9 นาทีจากประตูทิศใต้ของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย
Toyoko Inn โชนันคามาคุระ สถานีฟุจิซาวะ ประตูทิศเหนือ

Toyoko Inn โชนันคามาคุระ สถานีฟุจิซาวะ ประตูทิศเหนือ

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษและจีน การเชื่อมต่อ LAN ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
515-1, ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0466-53-1045
การเดินทาง:
ใช้เวลาเดินเพียง 4 นาทีจากประตูทิศเหนือของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย
โรงแรมวิงอินเตอร์เนชั่นแนล โชนัน-ฟุจิซาวะ

โรงแรมวิงอินเตอร์เนชั่นแนล โชนัน-ฟุจิซาวะ

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษ การเชื่อมต่อ LAN ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
109-5, ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0466-55-1112
การเดินทาง:
ใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากประตูทิศเหนือของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย
WATAYA INN
ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษและจีน การเชื่อมต่อ LAN ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
1-3-13, นิชิโทมิ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0466-22-3828
การเดินทาง:
ใช้เวลาเดินเพียง 13 นาทีจากประตูทิศเหนือของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย
Super Hotel Shonan Fujisawaeki Minamiguchi

โรงแรมซุปเปอร์โฮเทลโชนันฟูจิซาวะเอกิมินามิงุจิ (Super Hotel Shonan Fujisawa-eki minami-guchi)

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษ การเชื่อมต่อ LAN อ่างออนเซ็นนาดใหญ่ ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
23-7, ฟุจิซาวะ, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0466-51-9000
การเดินทาง:
ใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากประตูทิศใต้ของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย
โรงแรมอัลมอนต์อินน์ โชนันฟูจิซาวะ (Almont Inn Shonan Fujisawa)

โรงแรมอัลมอนต์อินน์ โชนันฟุจิซาวะ (Almont Inn Shonan Fujisawa)

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษ ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
10-4 ฟูจิซาวะ ฟูจิซาวะ จ.คานางาวะ
โทร.:
0466-55-2441
การเดินทาง:
ใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีจากประตูทิศเหนือของสถานีฟุจิซาวะทุกสาย

ที่พักบริเวณสถานีโชนันได / ทสึจิโด

โชนันได ไดอิจิ โฮเทล Fujisawa Yokohama

โชนันได ไดอิจิ โฮเทล Fujisawa Yokohama

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษ การเชื่อมต่อ LAN ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
2-12-6, โชนันได, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0466-45-7200
การเดินทาง:
ใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากประตูทิศตะวันตกของสถานีโชนันไดทุกสาย
โซเท็ตสึ เฟรซ่า ฟุจิซาวะโชนันได

โซเท็ตสึ เฟรซ่า ฟุจิซาวะโชนันได

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษ การเชื่อมต่อ LAN ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
2-12-6, โชนันได, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0466-41-2031
การเดินทาง:
ใช้เวลาเดินเพียง 2 นาทีจากประตูทิศตะวันตกของสถานีโชนันไดทุกสาย
ไดอิจิ อินน์ โชนันได

ไดอิจิ อินน์ โชนันได

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษและจีน การเชื่อมต่อ LAN ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
1-4-14, ทสึจิโด, เมืองฟุจิซาวะ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0466-36-4411
การเดินทาง:
ใช้เวลาเดินเพียง 4 นาทีจากสถานีทสึจิโดสาย JR

ที่พักในพื้นที่ใกล้เคียงอื่น ๆ

คามาคุระ ปรินซ์ โฮเทล

คามาคุระ ปรินซ์ โฮเทล

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษและจีน การเชื่อมต่อ LAN ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi บางจุด
ที่อยู่:
1-2-18, ชิจิริงาฮามะ ฮิงาชิ, เมืองคามาคุระ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0467-32-1111
การเดินทาง:
นั่งแท็กซี่ 15 นาทีจากสถานีคามาคุระ, นั่งแท็กซี่ 20 นาทีจากสถานีฟุจิซาวะ, เดินเพียง 8 นาทีจากสถานีชิจิริงาฮามะ
คามาคุระปาร์คโฮเทล

คามาคุระ ปาร์ค โฮเทล

เว็บไซต์
ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษ Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
33-6, ซากาโนะชิตะ, เมืองคามาคุระ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0467-25-5121
การเดินทาง:
เดินเพียง 13 นาทีจากสถานีฮาเสะ สายรถไฟฟ้าเอะโนะเด็น, นั่งแท็กซี่ 10 นาทีจากสถานีคามาคุระ
โออิโสะปรินซ์โฮเทล

โออิโสะปรินซ์โฮเทล

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษ การเชื่อมต่อ LAN อ่างออนเซ็นนาดใหญ่ ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
546, โคคุฟุฮงโง, เมืองนากากุงโออิโสะ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0463-61-1111
การเดินทาง:
นั่งรถบัส 13 นาที, นั่งแท็กซี่ 7 นาทีจากสถานี JR โออิโสะ
คาคิยะ เรียวกัง

คาคิยะ เรียวกัง

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ
ที่อยู่:
3-20-11, โคชิโกเอะ, เมืองคามาคุระ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0467-31-7112
การเดินทาง:
อาคิตะยะและรินเทย์

อาคิตะยะและรินเทย์

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi บางจุด
ที่อยู่:
2-10-30, โคชิโกเอะ, เมืองคามาคุระ, จังหวัดคานางาวะ
โทร.:
0467-31-7825
การเดินทาง:
โฮเทล เม็ตซ์ คามาคุระ โอฟุนะ

โฮเทล เม็ตซ์ คามาคุระ โอฟุนะ

เว็บไซต์
ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ภาษาอังกฤษและจีน การเชื่อมต่อ LAN ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียว Wi-Fi ทุกห้อง
ที่อยู่:
1-2-1 โอฟุนะ เมืองคามาคุระ จังหวัดคานากาวะ
โทร.:
0467-40-1192
การเดินทาง:
เดิน 3 นาทีจากสถานีรถไฟ JR โอฟุนะ เดิน 2 นาทีจากสถานีรถไฟโชนันโมโนเรล โอฟุนะ
หมายเหตุ:

ข้อความ รูปถ่าย ภาพประกอบ รูปภาพ และกราฟิกอื่น ๆ ทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ของสมาคมการท่องเที่ยวเมืองฟูจิซาวะ การนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากสมาคมถือว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์

โปรดทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีการลิงค์ออกจากเว็บไซต์นี้ อาจจะไม่ใช่หน้าภาษาอังกฤษ