Đền Enoshima

Đền Enoshima được cho là có nguồn gốc từ năm 552 sau Công nguyên, khi Hoàng đế Kinmei ra lệnh xây dựng một ngôi đền trong một hang động.
Ngày nay, nó bao gồm Hetsu-miya, Nakatsu-miya và Okutsu-miya, và ba ngôi đền được gọi chung là Đền Enoshima. Nó trở thành đền Enoshima trong sự đồng bộ của Thần đạo và Phật giáo vào thời Minh Trị.

Truy cập