มาตรการรับมือ COVID-19

กลุ่มธุรกิจแต่ละกลุ่มของเราได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตัวและมาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในเอโนชิมะ และฟุจิซาวะได้อย่างสบายใจ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแพร่ระบาดของโคโรนาจะสิ้นสุดลง และวันที่เราสามารถสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมจะกลับมา แต่ในตอนนี้ขอให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ในเอโนชิมะและฟุจิซาวะไปก่อน

เกี่ยวกับมาตรการการรับมือ COVID-19 ของแต่ละธุรกิจ

ในแต่ละที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในเมืองฟุจิซาวะ มีการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังต่อไปนี้

 • การรักษาระยะห่างระหว่างที่นั่ง
 • การติดตั้งแผ่นกั้นที่เคาน์เตอร์คิดเงิน
 • การจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ในกรณีที่มีการใช้บริการอย่างหนาแน่น
 • การล้างมือ และการฆ่าเชื้อที่มือและนิ้ว
 • การห้ามเข้าใช้บริการกรณีที่มีไช้สูง
 • การฆ่าเชื้อที่ที่นั่งและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
 • มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
 • ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย
 • การดูแลสุขภาพของพนักงาน

สิ่งที่อยากให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตาม

 • ปฏิบัติตามข้อหลีกเลี่ยง 3 ประการ (การใกล้ชิด การรวมกลุ่ม และการอยู่ในที่ปิดสนิทมิดชิด)
 • ล้างมือ และกลั้วคอบ่อย ๆ
 • ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
 • สวมใส่หน้ากาอนามัย ปิดปากและจมูกให้มิดชิดในขณะไอหรือจาม
 • กรณีที่รู้สึกไม่สบาย ควรหยุดพัก

→JNTO (องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น)
โทร.050-3816-2787
https://www.japan.travel/en/plan/hotline/

มาตรการการรับมือของเมืองฟุจิซาวะ

ลิงก์ด้านล่างนี้ถูกแปลจาก “เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นของเมืองฟุจิซาวะ” โดยระบบภายนอก
ในขณะใช้งานโปรดทำความเข้าใจว่า เมืองฟุจิซาวะจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการแปลหรือเนื้อหาที่อาจแตกต่างไปจากหน้าภาษาญี่ปุ่น