มาตรการรับมือ COVID-19

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ใกล้สิ้นสุดลงแล้ว และเพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถดำเนินต่อไปได้เช่นเดิม แนวทางปฏิบัติจึงได้มีการผ่อนคลายลงตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2023 เป็นต้นไป
จึงขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในเอะโนะชิมะและฟูจิซาวะด้วยความสบายใจ

ข้อควรปฏิบัติของนักท่องเที่ยว

  • ล้างมือ และกลั้วคอบ่อย ๆ
  • ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
  • สวมใส่หน้ากาอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด และควรปิดปากและจมูกในขณะไอหรือจาม
  • กรณีที่รู้สึกไม่สบาย ควรหยุดพัก

→JNTO (องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น)
โทร.050-3816-2787
https://www.japan.travel/en/plan/hotline/

→ทริปเที่ยวโตเกียว 1 วัน – ข้อมูลการท่องเที่ยวคานากาว่า – 
TEL:0570-056774
https://trip.pref.kanagawa.jp/ja/page/covid-19

มาตรการการรับมือของเมืองฟุจิซาวะ

ลิงก์ด้านล่างนี้ถูกแปลจาก “เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นของเมืองฟุจิซาวะ” โดยระบบภายนอก
ในขณะใช้งานโปรดทำความเข้าใจว่า เมืองฟุจิซาวะจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการแปลหรือเนื้อหาที่อาจแตกต่างไปจากหน้าภาษาญี่ปุ่น
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hokenyobo/corona_doukou_data.html