ข่าวอัพเดต

ระงับการจำหน่ายตั๋วประเภท Enoshima 1-Day Passport เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2022 เป็นต้นไป


ระงับการจำหน่ายตั๋วประเภท Enoshima 1-Day Passport เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2022 เป็นต้นไป