ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

■เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน

JNTO ฮอตไลน์สำหรับนักท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาเกาหลี)
050-3816-2787 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

รถพยาบาล-รถดับเพลิง 119 (โทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง)

ตำรวจ 110 (โทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง)

■ข้อมูลล่าสุด

NHK World-Japan (ภาษาอังกฤษ)
แพร่ภาพและกระจายเสียงระหว่างประเทศโดยสถานีโทรทัศน์สาธารณะของญี่ปุ่น
สามารถตรวจสอบข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและเหตุการณที่์ไม่คาดคิดอื่นๆ
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

■การประกาศข้อมูลฉุกเฉิน

ข้อมูลการท่องเที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย (ภาษาอังกฤษ)
https://www.japan.travel/en/japan-safe-travel-information/

ทวิตเตอร์ JNTO (Japan Safe Travel) (ภาษาอังกฤษ)

บัญชีทวิตเตอร์ทางการขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างที่คุณพำนักอยู่ในญี่ปุ่น เช่น คำเตือน/คำแนะนำเกี่ยวกับสภาพอากาศ และข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางล่าสุด
โปรดกดติดตามบัญชี “Japan Safe Travel” เพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยและภัยธรรมชาติ
@JapanSafeTravel

■สถาบันการแพทย์ และประกันการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาเกาหลี)

สามารถค้นหาสถาบันการแพทย์ตามแผนกการรักษาและภาษาที่รองรับได้
และยังสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับการรักษาพยาบาลที่สถาบันทางการแพทย์ เช่น “แผ่นบทสนทนาใช้นิ้วชี้เพื่ออธิบายอาการเจ็บป่วย” หรือหากคุณต้องการทราบวิธีการซื้อประกันการเดินทางหลังจากที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นแล้ว ก็สามารถตรวจสอบได้ที่หน้านี้เช่นกัน
https://www.jnto.go.jp/emergency/

■องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาเกาหลี)

เข้าถึงข้อมูลการเดินทางที่เป็นประโยชน์มากมาย รวมถึงข้อมูลการเกิดภัยธรรมชาติ
https://www.japan.travel/en/

■เว็บไซต์ข้อมูลภัยพิบัติของจังหวัดคานางาวะ

เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในจังหวัดคานางาวะ ข้อมูลสภาพอากาศ ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟ ศูนย์อพยพ ข้อมูลคำสั่งอพยพ ข้อมูลการอพยพ และระดับการเตือนภัย ฯลฯ

https://www.bousai.pref.kanagawa.jp/